Ekspeditsioon on inimesed, keda hoiab koos otsing ja soov süvenenult ning teatud põlemiskraadiga tegutseda ühise kunstiteose nimel. Ekspeditsioon on võimalus. Võimalus, mida me kasutame, et ellu kutsuda ja teostada ideid. Ekspeditsioon ei ole püsiv ja kindel, vaid muutuv. Ekspeditsioon muutub koos inimestega. Ekspeditsioon on katse maailma mõista ja mõtestada. Soov tegeleda meie meelest oluliste teemadega ja proovida jõuda nende tuumani. Tahe otsida tundmatut koos teiste mõttekaaslaste, loojate, näitlejate, muusikute, kunstnikega. Püüd luua teoseid, mis tänase hetke ja maailmaga resoneeruks. Ekspeditsioon on otsus tegutseda.

Me ei ole veel selle otsingu sõnastamisel kaugele jõudnud. Sest Ekspeditsioon kui mõte, võimaldab midagi enamat kui me hetkel oskame sõnastada. Meil küll ei ole veel sõnu, aga me tunneme, et see on õige asi. Ja on tunne, et see miski alles algab.

Lauri Lagle

Eikellegi kõrb

Lavastus
Etenduse pikkus
1 tund 5 minutit
Esietendus
20.11.2021

Mis juhtub, kui lind unustab oma viisi? Kuidas säilitada eluvõime, kui senine maastik moondub üksildaseks metalseks kõrbeks? Millisena näib ja kõlab maailm, kui lendlema jäävad vaid raudlinnud?

Metalseks linnuks muundunu, kes on kaotanud mürale oma hääle ei ole nõus loobuma oma liigikaaslastega taaskohtumisest. Igatsus kontaktis olla paneb otsima uut suhtluskeelt transformeerunud maailmaga kaasnevas paratamatuses. Et vältida täielikku lahustumist uutes oludes, nõuab koostoimimine harjumuspärasest vormist loobumist. Eikellegimaa helimaastikel ekseldes ja metalliga põrkudes tekivad võimalused metafoorseteks dialoogideks läbi teisenenud heliskulptuuride. Visuaalselt tekivad nii vabalt võnkuvad kehad, kui kehad, mida sunnitakse võnkuma.

Lavastuse üheks inspiratsiooniallikaks on Austraalias elav Regent Honeyeater - haruldane laululindude liik, mille isendid on hakanud liigikaaslaste vähesuse tõttu unustama iseenda laulu. Ka Eesti metsadest on viimase 35 aasta jooksul kadunud 3.5 miljonit lindu. Lisaks kohandavad linnas elavad linnud oma laule linnamüras olevate sageduste järgi ning teevad kompromisse oma vokaalses esitluses, kärpides välja teatud sagedusega helisid ja viise oma laulust.

Ekspeditsiooni uuslavastuses fantaseerivad sisemaailma üle, mis on väliste muutuste keerises lavastaja-näitleja Jaanika Arum, visuaalkunstnik ja muusik Helen Västrik ning helikunstnik Mari-Liis Rebane.

Lavastuses kasutatakse eri meediume - etendaja keha, heli, video, valgus ja skulptuur.

KavaLavastusedTekstidEkspeditsioonistKontakt